Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uzemni odbor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace v praxi Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava.
 (Jiří VILDOMEC)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//41ia7t// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Součinnost jednotek PO ve středočeském kraji – územní odbor Mělník
 (Jan Svoboda)

2009, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73708 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Trestná činnost mladistvých na teritoriu územního odboru Kutná Hora
 (Pavla Havelková)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9vlo/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma

Analýza užitých donucovacích prostředků u příslušníků Policie České republiky Územního odboru Brno-venkov
 (Pavel Gazárek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cyfdi/ | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizik výkonu služby u policistů služebně zařazených na obvodním oddělení Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov
 (Jaroslav VANĚČEK)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a41gkd// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Hospodaření územního odboru hasičského záchranného sboru
 (Lenka Kohoutová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121871 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Finanční šetření Policie České republiky v rámci Územního odboru Karviná
 (Alice PAWLASOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//69wwnb// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

Výživové zvyklosti a pohybová aktivita u příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR Územního odboru Ostrava
 (Kateřina KOLÁŘOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u95uk9// | Specializace v pedagogice / Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Zvýšení bezpečnosti na silnici I/9 v místní působnosti územního odboru Praha venkov VÝCHOD
 (Jaroslav Kučák)

2020, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rhnhe2// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)