Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

v. e. frankl

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Existenciální a sociální odcizení u~E.~Fromma~a~V.~E.~Frankla
 (Kristýna Vašíčková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//4e5opo// | Filozofie / Filozofie humanitních věd | Práce na příbuzné téma

Neuroticismus jako faktor schopnosti sebepřesahu v pojetí V. E. Frankla
 (Dana STANKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lxexqn// | Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

V. E. Frankl, C. G. Jung a jejich pojetí smyslu života
 (Lenka Svobodová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//pcv6rp// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Dílo Viktora Emila Frankla jako východisko pro reflexi vybraných etických pojmů v sociální práci
 (Zuzana MOŠTKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w1ssh1// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Osobnost v humanistické psychologii
 (Taťána ČÍŽKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//srcy7a// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Smysl života a závislost na alkoholu v kontextu adiktologie
 (Martin Slabý)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq2ff/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Smysl života v existenciální terapii Irvina D. Yaloma
 (Hana SAHAJOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//um5b7n// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Smysl života v kontextu křesťanství
 (Marie SMETANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//94a0cf// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Jiří Weil: Tváří v tvář zlu
 (Daniela POLÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xsf9dq// | Filologie / Bohemistika | Práce na příbuzné téma

Psychologie náboženství Carla G. Junga a Viktora E. Frankla (komparace)
 (Petra Hrbková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yzdq0w// | Filozofie / Religionistika | Práce na příbuzné téma