Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vanad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Optimalizace logistických procesů ve společnosti Vanad 2000 a.s.
 (Dita Perná)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49249 | Aplikovaná informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Metafosforečnanová skla s vanadem
 (Ondřej Poul)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o6f095// | Anorganické a polymerní materiály / Anorganické materiály | Práce na příbuzné téma

Monoperoxido komplexy vanadu(V) s vybranými karboxylovými kyselinami
 (Ivana LOUBALOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ci1nyk// | Chemie / Bioanorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Použití komplexů vanadu a molybdenu jako aditiva do oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot
 (Ondřej Preininger)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//irxl1j// | Chemie a technologie materiálů / Povrchové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium komplexů vanadu využitelných jako sikativy pro alkydové nátěrové hmoty
 (Iva Charamzová)

2020, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ag8sin// | Chemie a technologie materiálů / Povrchové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh snížení koncentrace vanadu v odpadních vodách
 (Roman Mrišo)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97832 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev oxidů vanadu
 (Tomáš VYTISK)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//91ixqu// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace biologicky aktivních cyklopentadienylových sloučenin vanadu, niobu a molybdenu
 (Iva Honzíčková)

2014, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//chlya2// | Anorganická chemie / | Práce na příbuzné téma

Řízené válcování bezešvých trubek z vanadem mikrolegované oceli
 (Radek Jurča)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114400 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Oxidativní dehydrogenace ethanu na katalyzátorech na bázi vanadu. Struktura aktivních center
 (Jiří Adam)

2010, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//symwvz// | Fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)