Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

variabilita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Sezónní variabilita teploty vzduchu v České republice za posledních 300 let na základě přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat
 (Petr Kolář)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpw0u/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Vnitrodruhová variabilita Platyhelminthes: rešerše dostupných technika zhodnocení možnosti využití RAD sekvenování.
 (Vladislav Ilík)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zek4g/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách
 (Lenka Palečková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aihyd/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Sekvenční variabilita lidského mitochondriálního genomu a její význam v patogenezi poruch autistického spektra
 (Natálie Sedláková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipbvm/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Genetická variabilita v genu pro visfatin jako rizikový faktor u pacientek s předčasným porodem
 (Tereza Pavlová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf1qr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Genetická variabilita endokanabinoidů a její úloha při vzniku obezity
 (Monika Chmelíková)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pldw3/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Elektronické monitorování plodu - variabilita hodnocení kardiotokografie za porodu
 (Lukáš Hruban)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqwj4/ | Gynekologie a porodnictví (čtyřleté) / Gynekologie a porodnictví | Práce na příbuzné téma

Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů v Jihlavském kraji v období 1650-1880
 (Lukáš Dolák)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr7w9/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Prostorová a časová variabilita teploty vzduchu ve městě Brně
 (Anna Troppová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjppy/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Prostorová variabilita bromovaných zpomalovačů hoření v domácím prachu
 (Simona Jílková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozo98/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)