Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

varovani obyvatelstva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Moderní způsoby varování obyvatelstva
 (Jaroslav Růžička)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/kl3t2/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Varování obyvatelstva v ČR
 (Petra Šantrůčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jb26df// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Varování obyvatelstva a jeho znalosti, reakce a chování po provedeném varování.
 (Marek KOZÁK)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//12003l// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Varování obyvatelstva při živelních pohromách
 (Lenka Nesvadbová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1klw39// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Možnosti varování a informování obyvatelstva na území obce
 (David Hartman)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//174mt8// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Využití SMS systémů v oblasti varování obyvatelstva a návrh podkladu implementace SMS systému na území Městské části Praha 7
 (Jan Kolář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//5jy3vk// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Analýza současného stavu systému varování obyvatelstva a návrh na jeho modernizaci
 (Pavel Mohrmann)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//329qha// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Informovanost rodičů dětí nastupujících na základní školu o ochraně obyvatelstva
 (Matěj ŠÍPEK)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//olg2k4// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Varování a informování obyvatelstva SMS zprávami na území postiženém mimořádnou událostí
 (Petr Novotný)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88545 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Návrh opatření ochrany obyvatelstva pro obce s rozšířenou působností
 (Filip Nádvorník)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118709 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)