Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

velikost populace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Velikost populace ještěrky zední ve Strejčkově lomu u Grygova
 (Sandra GUŇKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v1q3co// | Biologie / Biologie - Geografie | Práce na příbuzné téma

Velikost populace v diferenciální evoluci
 (Filip ŽŮREK)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mk622g// | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Modely růstu populace
 (Veronika Hajnová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jqill/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Odonatofauna rašelinišť NPR Rejvíz se zaměřením na velikost, stav a změny populací reliktních druhů
 (Eva BÍLKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rawca5// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stárnutí populace na velikost deficitu státního rozpočtu České republiky
 (Jan Kotek)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v2shxk// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech
 (Adéla Šterberová)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yb0af1// | Kybernetika a robotika / | Práce na příbuzné téma

Diverzita populace v algoritmu diferenciální evoluce
 (Hana ZÁMEČNÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pa0tng// | Aplikovaná matematika / | Práce na příbuzné téma

Struktura populace ropuchy zelené na lokalitě Stupkova v Olomouci
 (Barbora KOUDELKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mgw1a7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Srovnání trofického spektra druhů Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris a Ichtyosaura alpestris na lokalitách s rozdílnou nadmořskou výškou a stanovení velikosti populace T. cristatus
 (Lukáš WEBER)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mgd9s1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Srovnání vlivu infekcí na natalitu a mortalitu populace a jejich aplikace při kontrole škůdců
 (Markéta REINDLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8tiwca// | Aplikovaná matematika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)