Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vlaknobeton

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ověření vlivu agresivního prostředí na vláknobetony
 (Bohdan Sousedík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118445 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu použitého typu vláken na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů
 (Lukáš Procházka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113998 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Aplikace betonu v produktovém designu
 (Dana Vránková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//au5v9y// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Parametrická studie těsnící zátky v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů
 (Eliška Pavelková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129180 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Vývoj alkalicky aktivovaných vláknobetonů
 (Sabina Bonczková)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116705 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Aplikace betonu v produktovém designu
 (Dana Vránková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//au5v9y// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Variabilní prvky a vybavení veřejného prostoru z tenkostěnného, vláknobetonového kompozitního materiálu.
 (Adam ŠIMEK)

2010, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h0ec2v// | Výtvarná umění / Užité umění | Práce na příbuzné téma

Vláknobetony v ochraně železobetonových konstrukcí za požáru
 (Radim Novák)

2009, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73658 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Diagnostika betonových konstrukcí
 (Petr Mynarčík)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81580 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma