Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vlhkost pudy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy
 (Jiří PAVLAS)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wxs8d7// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Měření vlhkosti půdy na různých typech lesních stanovišť v masívu Khan Khentii, Mongolsko.
 (Ondřej Krutil)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wieu0f// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv vlhkosti vzduchu a půdy na rozvoj vybraných patogenů řepky
 (Aneta Nečasová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6qc4af// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Vliv různých způsobů zpracování půdy na obsah vody v půdě
 (Václav Bednář)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//upp6ki// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Dílčí ověření metody rychlého stanovení vlhkosti půdy elektrickým obvodem pro přesnější predikce povodňových vln
 (Marcela Kubíčková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97814 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv disturbance lesa na teploty a vlhkosti půdy
 (Jiří PAVLAS)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//62qbr4// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza teploty půdy v Brně
 (Lucia Pastíriková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ic2s0/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění
 (Václav MACH)

2019, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u4o5ap// | Zemědělství / ZDTb-16 - specializace Zemědělská technika | Práce na příbuzné téma

Vliv různé intenzity zpracování půdy na její fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti
 (Martin Houšť)

2014, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fjv93b// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)