Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vliv rodiny a skoly na volbu povolani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv genderových aspektů na volbu povolání žáků a žákyň v základním vzdělávání
 (Aneta Hájková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//u3xk9v// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - humanitní studia | Práce na příbuzné téma

Vliv rodiny na osobnost jedince a jeho zájmy
 (Václav ŠVEHLA)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//91nzp0// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Rodina a její vliv na výběr budoucího povolání mládeže
 (Hana Burianová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7439 | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Vliv rodiny na volbu profesní orientace žáků středních škol
 (Hana Červinková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kky9lm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Rozhodování o dalším vzdělávání - vliv genderových představ na budoucí životní dráhy dětí a dospívajících
 (Linda KŘIŠTOFOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9a0b0q// | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Některé psychologické zvláštnosti a postoje k budoucímu povolání u žáků 8. a 9. třídZŠ
 (Eva Směšná)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//sjx306// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Genderová problematika a rozdíly ve výchově a vzdělávání
 (Jakub MALÝ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qy5tkw// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující volbu učebního oboru na ISŠŽ v Plzni.
 (Markéta HOROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9w3wc2// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma