Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vodni dymka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vodní dýmka jako životní styl: vznik a vývoj subkultury kuřáků vodních dýmek v České republice
 (David WEINFURT)

2013, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hrbttu// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Vodní dýmka
 (Marek Vozda)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109784 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Srovnání negativního působení kouření vodní dýmky a cigaret na zdraví
 (Lenka HÝVNAROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gmxqcz// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Vliv kouření vodní dýmky a jiných tabákových výrobků na zdraví
 (Lenka HÝVNAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i6lcuy// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Design vodní dýmky
 (Jan ČERVENKA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gcuavd// | Výtvarná umění / Multimedia a design - 3D design | Práce na příbuzné téma

Design vodní dýmky
 (Milan KURÁŇ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cql3gl// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Vliv kouření vodní dýmky na dýchací soustavu člověka
 (Barbora ŠEJNOHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l5dz0n// | Matematika / Matematika - Biologie | Práce na příbuzné téma

Problematika kouření vodních dýmek na středních školách v Moravskoslezském kraji
 (Alena Weissová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2pm3/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Problematika cigaret, elektronických cigaret a vodních dýmek v současné společnosti
 (Marcela LANGROVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8mj96j// | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Prevalence kouření a užívání jiných návykových látek u vysokoškolských studentů
 (Aneta HORKÁ)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//67erne// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma