Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vodni elektrarny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vybrané malé vodní elektrárny na řece Bílině a posouzení jejich vlivu na vodní tok
 (Kateřina KOUSALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dw2c6d// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití vodní energie v ČR - Vodní elektrárny na Labi
 (Jakub Vach)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7590 | Specializace v pedagogice / Etická výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Návrh malé vodní elektrárny
 (Jan Tomášek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141393 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh malé vodní elektrárny na Hamerském potoce.
 (Martin Hadaš)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119823 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh malé vodní elektrárny v lokalitě Zubrnice
 (Milan WAGNER)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fpvp7j// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Návrh pohonů pro model vodní elektrárny
 (Petr Staňura)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140563 | Projektování elektrických zařízení / | Práce na příbuzné téma

Malé vodní elektrárny ve vodárenském systému
 (Martin Král)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145014 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Provoz a projekční příprava malé vodní elektrárny
 (Jan TÄUBER)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n8bcng// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Návrh malé vodní elektrárny
 (Filip Zajac)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117269 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny na Berounce
 (Petr AUBRECHT)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sbp5lo// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)