Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vodni zakon

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam ochranných pásem vodních zdrojů a jejich uplatnění ve smyslu vodního zákona a související legislativy
 (Eva Lukášová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehye0/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Specifika stanovování ochranných pásem dle vodního zákona
 (Lenka Heczková)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0mlt/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Specifika stanovování ochranných pásem dle vodního zákona
 (Kateřina Holendová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibczb/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Zásah jednotek požární ochrany na vodní hladině
 (Martin Theiber)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h9sj8t// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Sankce v režimu vodního zákona
 (Karel Lábr)

2008, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd84g/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy vodního toku Bílina a malé vodní nádrže pro účely rekreace v lokalitě "U kostela" Most.
 (Radek Vacek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142178 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vodní díla a katastr nemovitostí
 (Lucie Embacherová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yebyn/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma