Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

volne ovzdusi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Borové jehličí jako pasivní vzorkovač volného ovzduší v lyžařských oblastech kontaminovaných perfluorovanými alkylovanými sloučeninami
 (Mária Chropeňová)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqg1k/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Perzistentní látky ve volném ovzduší a atmosférické depozici
 (Barbora Nežiková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bv102/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší perzistentními organickými látkami v České republice a v Rakousku
 (Ilona Václavíková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy6fs/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Bioaktivní a dioxinové látky ve volném ovzduší - sledování s využitím biologických metod
 (Martina Cvešperová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfv34/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality ovzduší v Evropě pomocí sítě pasivního vzorkování MONET Europe.
 (Pavla Draštíková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhf35/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Frakcionace semivolatilních organických látek ve vzorcích ovzduší
 (Hana Lišková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ad0mr/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vzájemných vztahů mezi parametry kvality venkovního ovzduší
 (Jiří Bílek)

2015, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110947 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu dopravy na koncentraci PAHs ve volném ovzduší městských aglomerací s využitím pasivních vzorkovačů
 (Petr Adam)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbe39/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Detekce genotoxického potenciálu vzorků ovzduší eukaryotickým modelem
 (Petra Beránková)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlrwg/ | Biologie / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Identifikace zdrojů znečištění a hodnocení historických expozic škodlivinám v ovzduší u obyvatel Radvanic a Bártovic
 (Michaela VÁLKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7wmhwo// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)