Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyhrevnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Spalné teplo a výhřevnost vybraných energetických trav stanovení na základě elementární analýzy
 (Aneta SEDLÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mo0b7d// | Zemědělství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Variabilita výhřevnosti směsného komunálního odpadu v závislosti na jeho materiálové skladbě
 (Tereza Navrátilová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ga2zmr// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti energetického využití ropných odpadů rozdílných druhů a výhřevností.
 (Radomil Košťál)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86111 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Tepelný výpočet a návrh úprav kotle G230 pro palivo s vyšší výhřevností
 (Miroslav Čech)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71535 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu
 (Igor Laštůvka)

2015, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//00952t// | Technologie odpadů / | Práce na příbuzné téma

Energetické parametry biopaliv
 (Tereza Kaslová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92367 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma