Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vylouceni odpovednosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Limitace odpovědnosti a úprava vybraných rizik mezinárodní obchodní operace - komparativní studie
 (Petra Nováčková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyvsu/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Náhrada škody podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a konkurence smluvních a mimosmluvních nároků z odpovědnosti za výrobek
 (Helena Galdová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rg9ak/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Práce na příbuzné téma

Vyloučení protiprávnosti a zánik trestní odpovědnosti za úplatkářství podle trestního zákoníku
 (Alena Trmalová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zke33/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor
 (Eliška Sušilová)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/asw4n/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Společenská odpovědnost firem jako prevence sociálního vyloučení
 (Petr Mairich)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cm3ug/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Odpovědnost za újmu způsobenou normotvornou činností
 (Tomáš Svoboda)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qjspk/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Filip Burián)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zl33y/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Odpovědnost za škodu dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Jana Sittová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zh6uz/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Práce na příbuzné téma

Občanskoprávní odpovědnost sportovce za způsobenou škodu na zdraví.
 (Ivan CVEŠPER)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qo5ahc// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Okolnosti vylučující odpovědnost v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Robert Pšenko)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xsx9e/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma