Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyrobne technologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Instalace a implementace technologie dělení na provoz VF Tažírna oceli
 (Jaroslav Máčal)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a7que8// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výrobně logistických procesů firmy DAKO CZ, a.s.
 (Petr Duben)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pkteg5// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Technologie zpracování a senzorické hodnocení jakosti kravského mléka a vybraných produktů z něj vyrobených
 (Soňa BROŽOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xj5fcq// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Informačný systém výrobne obchodnej spoločnosti
 (Andrea Kuciaková)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vqulgu// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Práce na příbuzné téma

Modernizace technologie kyseliny sírové s ohledem na ochranu životního prostředí
 (Petr Tolar)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//029u02// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik technologie přípravy krmných směsí ve vztahu k nebezpečí výbuchu
 (Stanislav Cáb)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79193 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Odpady z průmyslových výrob a technologií - petrochemický průmysl
 (Martina Kováčová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92586 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Spotřeba polymeračních katalyzátorů na výrobně polypropylenu
 (Martin Novotný)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//5uoinw// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Racionalizace výrobně obchodního procesu ve strojírenském podniku
 (Daniel Kroča)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109394 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Racionalizace výrobně obchodního procesu ve strojírenském podniku
 (Daniel Kroča)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109394 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)