Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysetrovatel pricin vzniku pozaru

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Postup a činnost velitele zásahu jednotek požární ochrany na místě požáru s ohledem na zachování stop na požářišti za účelem zjišťování příčin vzniku požáru.
 (Jakub Baca)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128130 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zaměření preventivně výchovné činnosti HZS kraje s ohledem na nejčastější příčiny vzniku požárů
 (Josef Petrů)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135888 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Metodické karty příčin vzniku požáru v důsledku přípravy omamných a psychotropních látek
 (Libuše Čechová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135910 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití americké normy NFPA 921 pro vytvoření celistvého českého předpisu pro výkon státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů
 (Miroslav ŠÍDA)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s5qokp// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Problematika výkonu státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů u případů výbuchů.
 (Miroslav ŠÍDA)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a5r1nx// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Vliv meteorologických podmínek na příčiny vzniku požárů
 (Martin PETRÁK)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7slq4v// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití matematického modelování při zjišťování příčin požáru
 (Jiří Strakoš)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99989 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Typické vyšetřovací situace a zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování požárů
 (Agáta Wlosoková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i9ws5/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma