Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyskyt druhu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Výskyt a molekulární analýzy druhu Balantioides coli (Malmsten, 1857) u divokých bornejských orangutanů Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1760)
 (Kristýna Michálková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qsgyi/ | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Problematika taxonomie a rozšíření druhu E. quadrilineata (Landa 1970) v České republice
 (Jindřich Havelka)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tib8v/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita a ekogeografie planě rostoucích druhu rodu Lactuca ve Slovinsku
 (Helena OLBRECHTOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a6455x// | Matematika / Matematika - Biologie | Práce na příbuzné téma

Distribuce populací druhu Sympetrum depressiusculum a jejich habitatové nároky v rámci Evropy
 (Jitka DVOŘÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ogh6du// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Význam starých dřevin pro ochranu ohroženého druhu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) (Coleoptera, Scarabaeidae) v Českém středohoří
 (Nikola JELÍNKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mdcd2t// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Revize a zhodnocení biotopů se současným a historickým výskytem kriticky ohroženého druhu Ophrys insectifera L.Crantz v okolí Úštěku
 (Eliška BARCALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u1wxlf// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Invaze druhu Brachypodium rupestre v České Republice
 (Michal LACHMAN)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p8je8w// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Posuzování úlohy a účinnosti dotací na příkladu chovu hospodářských zvířat a vybraného druhu predátora
 (Andrea DOHNALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//32tl1s// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus), nového druhu ichthyofauny České republiky
 (Václav Prášek)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsf9s/ | Biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L.
 (Kateřina DUDKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//06zf72// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)