Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysokotlake ohrivak

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Konstrukční návrh vysokotlakého ohříváku vody pro tlakovodní jadernou elektrárnu
 (Filip Zajac)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137116 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh vysokotlakého ohříváku vody pro jadernou elektrárnu generace IV.
 (Ondřej Caletka)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88155 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Příprava algoritmu nestacionárního 1D výpočtu pro vyšetření průběhu teploty izolovaného potrubí plného vody při najíždění a odstavování VT regenerace
 (Eva BERKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3ilkpk// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Inovace technologie a stávajícího strojního zařízení pro opracování komponentů jaderných elektráren ve VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 (Martin Konůpka)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99638 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Tepelná bilance parní turbíny a návrh VTO
 (Paweł Waclawek)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137121 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Regenerace v tepelném cyklu parních turbín
 (Martin JANEČEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q479xn// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Odvod tepla ze solného reaktoru s akcentem na využití\nl{}U-Th cyklu
 (Petr HŮLKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//73ti9j// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma