Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyuka matematiky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Prvky outdoorové matematiky v rámci výuky matematiky na 1. stupni ZŠ
 (Petra VALENTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//byt7w8// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Výuka matematiky a školská reforma v Československu v letech 1945-1953
 (Lucie Krátká)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtshz/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Diferencovaná výuka matematiky zaměřená na potřeby žáků ve 3. a 4. ročníku ZŠ
 (Karolína Fikejsová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnfdk/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání žáků s Downovým syndromem v oblasti matematiky s využitím výukové metody dle Netty Engels (muzikoterepie ve výuce matematiky)
 (Zuzana HLAVÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fnusgq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Netradiční metody výuky matematiky na 1. stupni základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a chování.
 (Gabriela Látalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oofxl/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Vybrané metody a formy výuky matematiky používané v základních školách
 (Tereza Lišková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkgm6/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití ICT ve výuce matematiky (s důrazem na výuku učiva o zlomcích)
 (Veronika Čumíčková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3wga/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Výroba a využití didaktických pomůcek při diferencované výuce matematiky na základní škole
 (Kateřina Večeřová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7xn5/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Elektronický materiál pro podporu výuky matematiky na SŠ
 (Petra Bušková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k43vl/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství geografie a kartografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití interaktivní tabule ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 (Alena Zborovská)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpvef/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)