Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyvojova toxicita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Vývojová toxicita metabolitů sinic a jejich směsí
 (Aneta Rafajová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyxo2/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vývojová toxicita a embryotoxicita organických polutantů
 (Blanka Burýšková)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9xe6/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Biochemické a buněčné mechanismy toxicity cizorodých látek ovlivňujících hormonální rovnováhu
 (Petra Kubincová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnbpw/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Úloha testů toxicity na raných vývojových stadiích ryb připosuzování toxicity látek a přípravků
 (Jana MÁCHOVÁ)

2011, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tzw610// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Biochemické mechanismy vývojové toxicity u vodních živočichů
 (Zdena Moosová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9064/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichů
 (Zdena Moosová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdfno/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv metazachloru a jeho metabolitu metazachloru OA na raná vývojová stádia raka mramorovaného
 (Milan ZÁVORKA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vit8sa// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Vliv herbicidu s-metolachloru na raná vývojová stádia raka mramorovaného
 (Jan MATERNA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ele59y// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Vliv prometrynu na raná vývojová stádia kapra obecného
 (Jaroslava LIDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u4yu45// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Vliv metabolitu terbuthylazinu-2-hydroxy na raná vývojová stádia raka mramorovaného
 (Eliška PEŘINOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pg1yb7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)