Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vzdelani a uceni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicích
 (Jan KOVAČ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0owhsw// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Autoregulace učení a strategie učení cizím jazykům v kontextu jazykového vzdělávání českých vojenských profesionálů
 (Jana Rozsypálková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tigsy/ | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Ekonomické a psychosociální aspekty celoživotního učení a vzdělání
 (Zbyněk Martínek)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//awwskk// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Práce na příbuzné téma

Posouzení a návrh systému vzdělávání a rozvoje vedoucích zaměstnanců ve vybrané organizaci
 (Dominik Holub)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141913 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání a vzdělávací soustava Libereckého kraje a její vazba na trh práce
 (Claudia Davidová)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//hnhg17// | Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů | Práce na příbuzné téma

Vliv rozdílného prostředí klasických a lesních mateřských škol na vývoj a vzdělání dětí.
 (Petra ROSENDORFOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sor6s6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Celoživotní učení a vzdělávání na Fakultě managementu, jeho význam, zaměření a předpokládaný vývoj
 (Adéla Strojková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73177 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Analýza sytému fungování vzdělání, tréninků, soutěží a financování klubů volejbalu sedících u nás a ve světě
 (Veronika KRÁLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o3lh7u// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Vzájemný vztah a návaznost vzdělávání a trhu práce v ČR, případová studie Kolínsko
 (Šárka Kottnauerová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39359 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma