Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

waste disposal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

The Cost of Contracting Out: Solid Waste Collection in the U.S. and the Consequences of Inefficiency
 (Kateřina Zimová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27457 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Spalování odpadů jako jedno z možností likvidace odpadů se zaměřením na postavení brněnské spalovny odpadů v odpadovém hospodářství České republiky
 (Karolína Vymazalová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iwaah/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho právna úprava
 (Silvia Krupová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t40dk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování průmyslových odpadů v podniku
 (Katarína Villínová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqqd3/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Odstraňování odpadů ze zdravotnicví se zaměřením na onkologické odpady
 (Markéta ZAVŘELOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//40898e// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh obchodní strategie pro likvidaci odpadů po ukončení skládkování 2024
 (Lucie Petrová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//pesykf// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Hydrogeologické poměry v prostoru Černovické skládky v Brně
 (Marie Ondráčková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/waekj/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem
 (Lucie BRYNYCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5cp7k8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský záměr malého podniku v oblasti přepravy a likvidace odpadů
 (Petr Krchňák)

2011, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/a6wnj/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Práce na příbuzné téma

Nakládání a likvidace odpadů v Nemocnici následné péče Most, p.o.
 (Helena Žižková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74268 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma