Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

waste tires

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití odpadní pryžové drti z pneumatik jako plniva do geopolymeru
 (Hana KONÍČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8ujlm4// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Energetické zpracování pneumatik a odpadní pryže a využití pyrolýzního zbytku jako sorbentu
 (Marian Jochymek)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92338 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Eliminace plýtvání na pracovišti dokončovny v hlavní výrobě OR v závislosti na toku plášťů z lisovny OR ve firmě Continental Barum s.r.o.
 (Kristína Masaryková)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha7026// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Recyklační technologie v odpadovém hospodářství
 (Lubomír Schellong)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82640 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza sběrných dvorů odpadů v regionu Ostravsko
 (Martina Mahuliaková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82586 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Výroba náhradních paliv z odpadů pro cementárny
 (Lucie Krejčí)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74672 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma