Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

wastewater treatment plant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant
 (Milan Holiček)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9rpdod// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadních vod ČOV Sokolov
 (Petr Hudák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129834 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na čistírnu odpadních vod Karlovy Vary
 (Hana PATROVSKÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nvh6ln// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení metod nakládání s čistírenským kalem a výběr nejvhodnější varianty pro Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze
 (Martina KRAMÁŘOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//41hugo// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Návrh a simulace čističky odpadních vod
 (Zdeněk Čech)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7o002j// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení účinnosti odstraňování tenzidů z odpadních vod na vybrané čistírně odpadních vod
 (Renata Horáková)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhovrb// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Diverzita makrozoobentosu v toku ovlivněném vyústěním vyčištěné odpadní vody z ČOV
 (Tereza SOUKUPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qv45g6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod Ivančice
 (Jindřich Caesar)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i2spwl// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu ČOV Rudník
 (Žaneta KOUCKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v6o3zw// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)