Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

wastewater treatment plant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant
 (Milan Holiček)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9rpdod// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Návrh a simulace čističky odpadních vod
 (Zdeněk Čech)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7o002j// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Návrh kořenové čistírny pro rodinný dům
 (Jiří Štaffa)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//y3ypbq// | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika biologického čištění odpadních vod v ČOV Český Těšín
 (Pavla Franková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86605 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadních vod ČOV Sokolov
 (Petr Hudák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129834 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení metod nakládání s čistírenským kalem a výběr nejvhodnější varianty pro Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze
 (Martina KRAMÁŘOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//41hugo// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na čistírnu odpadních vod Karlovy Vary
 (Hana PATROVSKÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nvh6ln// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na čistírnu odpadních vod Karlovy Vary
 (Hana PATROVSKÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nvh6ln// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace ČOV Plzeň ve vazbě na zvýšené odbourávání dusíku
 (Zdeněk März)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//rv5ehh// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)