Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

watercourse

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Zaměření hladiny a dna úseku vodního toku
 (Petr VATRAS)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g4qpk6// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Zaměření a tvorba modelu hladiny a dna vodního toku
 (Zdenka KRMELOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3xe0j7// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Revitalizace pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic a měření jakosti vody vodního toku
 (Kateřina BRABCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zbncyt// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Stav vodního toku Olešnice
 (Kateřina Máčalová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119637 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení stavu vodního toku Besének z hlediska znečištění fosforečnany
 (Petra Jurnečková)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mcwigx// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Atlas vodního toku - Jablůňka
 (Dominik PRDA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zin1ko// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza fyzikálně - chemických ukazatelů jakosti vody vybraného vodního toku
 (Martin Veleba)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ve41ly// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení mísících zón vodního toku kombinací výpočtového modelu a analytických měření
 (Klára Rozbrojová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119843 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Revitalizace vodního toku Hutná
 (Edita MALECKÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fnercz// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy části vodního toku Červený potok
 (Dominik Hrachovec)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//b78gxx// | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)