Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

weed

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Economics of protection of young forest against from forest weed
 (Tomáš Šťastný)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hm3gdj// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv odlišné intenzity regulace plevelů na zaplevelení a druhovou diverzitu
 (David Řezníček)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5cn3zy// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice
 (Nikol Zimová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8udbm5// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin pěstovaných v řepařské výrobní oblasti
 (Libuše Viktorová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//okxyl6// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
 (Václav Hasa)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lqw9xj// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Analýza zaplevelení množitelských porostů vybraných obilnin
 (Radek Růžička)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bjhmx7// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Zaplevelení jarního ječmene v podmínkách odlišného střídání plodin
 (Roman Hrubý)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2n0t0v// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Změny ve složení vegetace plevelů ve vybraných vinicích
 (Amir Mugutdinov)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2t70a3// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení rozdílů v intenzitě zaplevelení vybraných úzkořádkových a širokořádkových plodin
 (Karel Turek)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pqsat8// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv jarní kultivace ozimé pšenice na její výnos a zaplevelení
 (Radim Novák)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lx8oar// | Aplikovaná technika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)