Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

xrf spektrometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Vyhodnocení vlivu matrice při stanovení chemismu materiálů pomocí výkonné WD XRF spektrometrie
 (Alexandra Gajcová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119841 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Použití přenosné XRF při studiu vrtných jader a výplachů při průzkumu na ropu a zemní plyn
 (Veronika Klusová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edagu/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Povrchové mapování pomocí plazmové spektrometrie s využitím laseru
 (Kateřina Štěpánková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qkji2/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Aplikace atomové spektrometrie v geologii
 (Michaela ŽEJDLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eqkw2f// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Laserová a rentgenová spektrometrie v analýze práškových materiálů
 (Dominik Bruzl)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oeg3n/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza tavenin pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu
 (Zbyněk Zvěřina)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgdil/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Vytvoření analytického programu pro různé typy oxidických materiálů na ED-XRF spektrometru
 (Romana Šperlínová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109018 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Druhové a individuální rozlišení spálených a nespálených kostí pomocí aplikace rentgenové fluorescence (XRF)
 (Nikola VODIČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b0g50n// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Práce na příbuzné téma

Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky
 (Martina Omelková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s1ceuq// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza silikátových materiálů pomocí XRF
 (Josef POSPÍŠIL)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x4j9ql// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)