Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

xylogeneze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Xylogeneze buku lesního (Fagus sylvatica L.) na Drahanské vrchovině v průběhu dvou po sobě jdoucích vegetačních období
 (Štěpán Sýkora)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lv0h6m// | Dřevařství / | Práce na příbuzné téma

Analýza procesů xylogeneze a floemogeneze u jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) ve dvou vegetačních obdobích
 (Miroslav Kašpar)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//flr5yn// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza variability tvorby xylému po obvodu kmene smrku ztepilého v rámci vegetačního období
 (Miroslav Kašpar)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//siqdu3// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma