Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zabezpecovaci zarizeni.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Automatizace zpracování plánů údržby a návodu na údržbu pro sdělovací a zabezpečovací zařízení
 (Roman Komzák)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//j3qtip// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace zabezpečovacího zařízení s využitím technologií Raspberry Pi a IQRF
 (Jiří Škovránek)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119157 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Implementace elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení do prostředí železničního muzea
 (Cyril Zubalík)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mc5yii// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Vliv zabezpečovacího zařízení na technologii provozu linky C pražského metra
 (Adam Valeček)

2021, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2i07t4// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh řešení poruch zabezpečovacího zařízení v důlní kolejové dopravě
 (David Wittausch)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141498 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza a hodnocení poruchovosti zabezpečovacích zařízení (přejezdových, popř. staničních) ve vybrané oblasti železnice za určité období.
 (Michal Sekyra)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//upsdjw// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik ve vybraném subjektu, přejezdových zabezpečovacích zařízení ve Zlínském kraji
 (Petr Krejčí)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//apxjzn// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Model železniční infrastruktury a jízdy vozidel pro verifikaci algoritmů železničních zabezpečovacích zařízení
 (David Meisel)

2020, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jcxxaz// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na trati č. 310 v úseku Olomouc hl. n. - Bruntál
 (Martin Blažek)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ens2p6// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení efektivnosti interních auditů integrovaného systému managementu u výrobce zabezpečovacích zařízení
 (Jitka Tomsová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114592 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)