Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zachranne akce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Záchranné archeologické akce na výzkumu velkomoravského mocenského centra ve Znojmě - Hradišti I.
 (Marek Těšík)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a26zw/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Pátrací akce při nehodách v letectví
 (Jaroslav Sadílek)

2009, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73562 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zapojení ČR do mezinárodních záchranných akcí
 (Marek Šuran)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88725 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Historický vývoj letecké záchranné služby v České republice
 (Michal KOTYZA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ps5ers// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Studie řízení rizik rychlé záchranné služby z pohledu fyzické ochrany
 (Leoš Kučera)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94508 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Pátrací akce v rámci Policie České republiky
 (Lukáš POSPĚCH)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//usji9i// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

Plán postupu fyzické ostrahy k zajištění bezpečnosti vybrané kulturní akce
 (Michal Doležal)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118605 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému
 (Jiří Zeman)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unm11/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma