Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zasada smluvni svobody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Smluvní svoboda v oblasti odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty a úroků z prodlení z pohledu probíhající rekodifikace soukromého práva (komparativní pohled)
 (Jakub Ježek)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2d3y/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Smluvní svoboda v pracovněprávních vztazích
 (Helena HAJŠMANOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j120xi// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana slabší smluvní strany v novém občanském zákoníku
 (Michal Janoušek)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vj57w/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Občanské právo | Práce na příbuzné téma

Smluvní princip v pracovním právu
 (Veronika Dejmková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdkcb/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Smlouvy a smluvní princip v novém zákoníku práce
 (Luděk Hruška)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ev4yd/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Smluvní princip v českém pracovním právu
 (Petra Pelikánová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgrxp/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Smluvní princip a jeho uplatnění v českém pracovním právu
 (Petra Pavlištová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhq51/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana slabší smluvní strany v závazkovém právu (vyjma spotřebitelských smluv) v novém občanském zákoníku
 (Eliška Rulíková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wy35y/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Smlouvy a smluvní princip v pracovním právu
 (Lukáš Řepišťák)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8f3i/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma