Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zaverny svah

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Stabilizace svahů na severních svazích Dolů Bílina.
 (Martin Hák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119601 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Způsob vytvoření východního bočního závěrného svahu na lomu Vršany v oblasti bývalé výsypky Slatinice
 (Zdeněk Rybáček)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119926 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
 (Natálie Wurstová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119980 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Problematika sanace sesuvu závěrného svahu kamenolomu Litice nad Orlicí
 (Jan Bican)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144840 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
 (Tereza Pavlíková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137278 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Posouzení možnosti hlubinného dobývání v předpolí a závěrných svazích hnědouhelného lomu Bílina
 (Petr Bokůvka)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137273 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Zajištění stability závěrných svahů na lomu Smrčník – Pomezí
 (Pavel Kurek)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103093 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Optimalizace pro technologie dobývání zásob v bočních závěrných svazích lomu ČSA
 (Milan Bail)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97890 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomické zhodnocení využití hnědouhelných zásob vázaných v závěrných svazích lomu Libouš, DNT SD a.s.
 (Petr Pohludka)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107894 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Sledování stability závěrného svahu lomu Vitošov
 (Jan Pánek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98212 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)