Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zbrane hromadneho niceni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Strategická kultura Íránu a zbraně hromadného ničení
 (Iveta Zieglová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rer1e/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Informovanost obyvatelstva v rámci problematiky zbraní hromadného ničení
 (Lenka ŠTURMOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//htpt49// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Individuální ochrana proti zbraním hromadného ničení
 (Pavel Smrčka)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//6ipnpq// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Proliferace zbraní hromadného ničení (CBRN) jako významné bezpečnostní hrozby 21. století
 (Michaela Krásová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rpb084// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

Rizika šíření zbraní hromadného ničení v rozvojovém světě se zaměřením na Írán
 (Tereza Kadová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25904 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní a evropská studia - diplomacie | Práce na příbuzné téma

Ochrana civilního obyvatelstva ČR v případě nasazení zbraní hromadného ničení
 (Vojtěch Tomeš)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//dazj3c// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

Chemické a biologické prostředky hromadného ničení
 (Petr Cyrus)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/66252 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Druhý dodatek Ústavy Spojených Států Amerických a vývoj práva na držení zbraně v USA od roku 1791 do současnosti.
 (Pavel HOMOLKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d7askn// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Biologické zbraně a bioterorismus
 (Monika MIČÁNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j6xqb6// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Nukleární a radiologické prostředky hromadného ničení v současnosti
 (Adam Diener)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/66257 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)