Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zdravotni sestry

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Popáleniny z pohledu všeobecné sestry
 (Blanka Vlčková)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqc77/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Riziko profesních nákaz v povolání zdravotní sestry
 (Pavla Vorobelová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fgxrwm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Profesionální spolupráce všeobecné sestry s lékařem v oblasti zdravotní péče směrem k pacientovi: překážky a návody k jejich zlepšení
 (Anna ŠKAŘUPOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2wqif5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Etické otázky v profesi zdravotní sestry
 (Lucie BIDELNICOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//el03qq// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Copingové strategie v profesi zdravotní sestry
 (Denisa Janků)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cbg1ir// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Profese vojenské zdravotní sestry z historického pohledu.
 (Andrea PAVLÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//896uv2// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Copingové strategie v profesi zdravotní sestry
 (Anastasiia Romanova)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bgti3h// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Hospicová péče v České republice z pohledu zdravotní sestry
 (Helena NAJMANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0jvpnv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Návrh vzdělávacího modulu pro zdravotní sestry zamě-řeného na diagnózu plicní hypertenze
 (Lucia Zamkovská)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2bwkv6// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Náročnost povolání zdravotní sestry
 (Kamila Szlauerová)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suigi/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)