Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zdravotni ustavy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Zdravotní gramotnost studentů vybrané zdravotnické školy
 (Šárka ŠTĚPÁNKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2vwklk// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Práce na příbuzné téma

Zdravotní rizika teplé vody
 (Hana Balnerová)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144976 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Bodová prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí ve specializovaném chirugickém zařízení
 (Šárka CHMELAŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//695t1u// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Sledování bezpečnosti zdravotní péče v zařízení pečujícím o seniory - v Odborném léčebném ústavu Paseka
 (Kamila Gottwaldová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rs122/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Management zdravotní gramotnosti učitelů ZŠ
 (Jana PONCEROVÁ)

2023, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//geavhk// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdravotnictví zařízení | Práce na příbuzné téma

Organizace zdravotní a hygienické péče v Českých Budějovicích od druhé poloviny 19. století do roku 1945
 (Barbora JÍLKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xeqc8a// | Historické vědy / Archivnictví | Práce na příbuzné téma

Lidskoprávní aspekty omezení svobody osob s mentálním či duševním postižením ve zdravotních ústavech
 (Lucie Stárková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ht9gz/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zdravotní rizika při manipulaci s materiály obsahující azbest
 (Lenka KLIMKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9p9mkj// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Problematika syndromu nemocných budov (SBS) v pracovním prostředí kancelářských prostor v Českých Budějovicích, zdravotní důsledky a možnosti prevence
 (Radka ŠVADLENKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8554rz// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu
 (Markéta PÝCHOVÁ)

2022, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ni6365// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)