Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zemedelska rekultivace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Návrh technické rekultivace dílčí plochy Libouš II-1. část na Dolech Nástup Tušimice
 (Liliana Nábělková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129936 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrhy zemědělské rekultivace po ukončení dobývání na vybraných lomových provozech v Karlovarském kraji
 (Monika Hajná)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92743 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Možnosti rekultivace skládky KBV v Kopřivnici
 (Pavlína Tobiášová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115542 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Rekultivace území zasažených těžbou a jejich možné začlenění do projektu KPÚ
 (Jana MATOUŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y7wsus// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Návrh sanace a rekultivace DP Boskovice a následné zrušení dobývacího prostoru.
 (Miroslav Konopáč)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74189 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh plánu sanace a rekultivace pískovny Tišice - Studie
 (Jiří Drhovský)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74199 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Čistírenské kaly, vznik, úprava a využití. Možnosti zapracování do zemědělských půd, využití pro rekultivace a pro úpravy terénu. Ekonomické a environmentální aspekty.
 (Josef STRACHOŇ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ipp9ju// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Metodika trávního osetí při zemědělské rekultivaci
 (Monika Hajná)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103151 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Zahlazování a rekultivace krajiny narušené povrchovou těžbou lomu Most-Ležáky.
 (Vladimír Repáč)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75909 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Rekultivace odvalů Dolu Schoeller v Libušíně (odval Jiří, odval v Němcích)
 (Martin Hahn)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92709 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)