Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zhodnoceni uzemi po tezbe

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí v Podkrušnohoří
 (Lukáš BÁLEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2297 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Revitalizace území po těžbě uhlí - projekt Medard
 (Vladimír PORSCH)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3320 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hlušiny po těžbě uranové rudy z odvalu dolu Barbora jako zdroje stavebních nerostných surovin
 (Ondřej Vrbík)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98132 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Rekultivace územi po hlubinné těžbě dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích
 (Petr JAN)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2345 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Turistický potenciál vybraných lokalit po těžbě nerostných surovin (Těšínské Slezsko)
 (David Neuman)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129902 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Návrh a hodnocení rekultivačních prací po těžbě nerostných surovin v okrese Most
 (Ivana Bencsová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82436 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Environmentální studie zatápění zbytkových jam po těžbě uhlí v severních Čechách
 (Rudolf JAHODA)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7n0vfl// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Posouzení a zhodnocení návrhu celkové rekultivace území Dolů Nástup Tušimice
 (David Grünbaum)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86129 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na rekultivaci ložiska štěrkopisků Račiněves po ukončení dobývání - studie
 (Jitka Kamarýtová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82271 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie
 (Roman Vildner)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82750 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)