Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zivotnost oprav.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza ekonomické náročnosti oprav silnic stávajícími metodami ve vztahu k možnému použití nové technologie a stroje u SÚS Dubí
 (Pavel Šejbl)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86408 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Plánování oprav a rekonstrukcí na základě fyzické životnosti objektu
 (Kristína Krempaská)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94604 | Stavební inženýrství / Správa majetku a provoz budov | Práce na příbuzné téma

Plánování oprav a rekonstrukcí na základě fyzické životnosti objektu
 (Braúlio Franklin da Piedade Francisco)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100342 | Stavební inženýrství / Správa majetku a provoz budov | Práce na příbuzné téma

Diagnostika a návrh oprav netuhých vozovek
 (Kristýna Malinská)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7v89xa// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Současný stav a možnosti rozvoje Dolu Darkov hledáním rezerv a úspor v oblasti údržby a oprav strojních zařízení pro otvírkové a přípravné práce
 (Ivo Liberda)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108034 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Opravy a rekonstrukce budov a jejich vliv na ocenění
 (Tomáš Soukup)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/b485e/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Plánování rekonstrukcí objektů na základě fyzické a finanční životnosti
 (Aleš Adamus)

2011, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88847 | Stavební inženýrství / Správa majetku a provoz budov | Práce na příbuzné téma

Konstrukce vstřikovacích nástrojů se zaměřením na jejich životnost
 (Zbyněk KOLÁŘ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m6aav8// | Specializace v pedagogice / Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Přirozená obnova jedle bělokoré v převodu na výběrný les na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
 (Lukáš Opravil)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2t2emu// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

a) Závěrečný bakalářský koncert - zpěv
 (Eliška Šeráková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7809 | Specializace v pedagogice / Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma