Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zjistovani pricin vzniku pozaru

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Postup a činnost velitele zásahu jednotek požární ochrany na místě požáru s ohledem na zachování stop na požářišti za účelem zjišťování příčin vzniku požáru.
 (Jakub Baca)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128130 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Metodické karty příčin vzniku požáru v důsledku přípravy omamných a psychotropních látek
 (Libuše Čechová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135910 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití americké normy NFPA 921 pro vytvoření celistvého českého předpisu pro výkon státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů
 (Miroslav ŠÍDA)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s5qokp// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Problematika výkonu státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů u případů výbuchů.
 (Miroslav ŠÍDA)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a5r1nx// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Vliv meteorologických podmínek na příčiny vzniku požárů
 (Martin PETRÁK)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7slq4v// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití matematického modelování při zjišťování příčin požáru
 (Jiří Strakoš)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99989 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Indikace příčin a výpočet pojistného plnění při likvidaci pojistné události
 (Václav Kresta)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/v9sik/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Rozbor příčin požárů vzniklých v Jihočeském kraji v letech 2009 - 2013 od elektrických zařízení a návrh opatření ke zlepšení stavu
 (Ondřej BENEDIKT)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ak8lpp// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití akcelerantů při požáru
 (Zbyněk Mikulenka)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100095 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Ohledání místa požáru v objektech určených pro bydlení
 (Radek Míka)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69628 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)