Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zkouska ohybem

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zjištění modulu pružnosti pomocí statické zkoušky tahem a tříbodovým ohybem
 (Pavel Grof)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7pugpj// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Statistická analýzy zkoušky drátu krutem a střídavým ohybem
 (Adam Klimeš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104535 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Únavová zkouška pružiny z polymerních kompozitních materiálů
 (Přemysl Kostka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xwr0ty// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Studium mechanických vlastností kompozitních materiálů tahovou zkouškou a zkouškou v trojbodovém ohybu
 (Jakub Kuzma)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101150 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na výsledky zkoušky rázem v ohybu podle Charpyho
 (Pavla Jantošová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82020 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Možnosti hodnocení podílu houževnatého lomu z výsledků instrumentované zkoušky rázem v ohybu
 (Gabriela Očenášová)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101121 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena
 (Iva Šípová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109149 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty a technologických parametrů výroby vybraných profilových ocelí na výsledky zkoušky rázem v ohybu.
 (Michal Vyležík)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81811 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Žárové nástřiky - vybrané mechanické zkoušky
 (Pavel Mareš)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114688 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma