Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zkouska tahem

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích
 (Miroslava ŠINDELÁŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uwvuov// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu teploty na mechanické vlastnosti zvoleného materiálu při zkoušce tahem
 (Vojtěch Horáček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//tq1ue8// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zjištění modulu pružnosti pomocí statické zkoušky tahem a tříbodovým ohybem
 (Pavel Grof)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7pugpj// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Prostorová mapa tvařitelnosti sestavená z výsledků zkoušek tahem za tepla
 (Radek Barteczek)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114402 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh kovové formy pro odlévání zkušebních tyčí ze slitiny typu Al-Si pro zkoušku tahem
 (Ondřej JUŠČÁK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ozbrvi// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Využití analýzy obrazu pro zkoušku tahem na plochých vzorcích
 (Jiří Folta)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mh3h5q// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu teploty prostředí na výsledky zkoušky tahem vysokojakostní oceli
 (Štěpánka Zaoralová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104502 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Speciální zkouška tahem pryžových kompozitů
 (Martin BÁRTA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s6wvtb// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušku tahem drátů a kordů
 (Michal BAROŇ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jlbwlv// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Upínací přípravek pro speciální zkoušku tahem pryžových kompozitů
 (Martin ŘEZNÍČEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p2zz7i// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)