Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

znecisteni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany
 (Jana Boráková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rmoonb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Bakteriální znečištění zdroje podzemních vod
 (Tomáš Havlík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1fys/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Ekonomické hodnocení znečištění ovzduší z dopravy v Brně
 (Monika Holešovská)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ru9s6/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Práce na příbuzné téma

Zdravotní důsledky znečištění ovzduší na Ostravsku a jejich ekonomické konsekvence
 (Dominika Tóthová)

2019, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgqhj/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi - analýza problematiky
 (Michal Vank)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmd71/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Vývoj znečištění podzemních vod ropnými látkami u obce Kúty na Slovensku
 (Tomáš Havlík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qysq6/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Komparace znečištění hlavně vlivem použití střel z různého materiálu
 (Vojtěch Janda)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r01haj// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Sledování faktorů znečištění vodních ploch ze satelitních dat
 (Tomáš Hanousek)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug32x/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vliv světelného znečistění na hibernaci netopýrů
 (Erik Žilka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfzfk/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Znečištění vnějšího ovzduší - identifikace toxického potenciálu látek a směsí
 (Anetta Martináková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyn4s/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)