Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zoo garden

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
ZOO Lešná, prostorové a výtvarné ztvárnění úpravy provozu zoologické zahrady
 (Eliška HOMOLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oxenxn// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

ZOO Zlín, prostorové a výtvarné ztvárnění úpravy provozu zoologické zahrady
 (Michaela HRNEČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x9uwy3// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

ZOO Lešná, prostorové a výtvarné ztvárnění úpravy provozu zoologické zahrady
 (Eva ZÁBRANSKÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//my1343// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

ZOO Lešná, prostorové a výtvarné ztvárnění úpravy provozu zoologické zahrady
 (Zuzana REKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tqb6rh// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

ZOO, produkt cestovního ruchu
 (Žaneta Mazurová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/goedx/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Kartografická vizualizace ZOO Zlín-Lešná
 (Lucie Geherová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k90y2/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Význam regionálních zoologických zahrad v ČR a jejich zapojení do programu - Evropské záchranné programy - přínos a význam
 (Helena DAVÍDKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/341 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení marketingové komunikace ZOO Jihlava
 (Veronika Sýkorová)

2014, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/n87jt4/ | Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Nakládání s bioodpady v zoologických zahradách
 (Veronika Antošová)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74271 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza informačních zdrojů a technologií v zoologické zahradě
 (Nikola Jarešová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41630 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)