Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zpetnovazebni algoritmus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel
 (Jakub Valerián)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//68ywq7// | Kybernetika a robotika / | Práce na příbuzné téma

Optimální zpětnovazební řízení ramene robota založené na linearizaci matematického modelu
 (Michal Semonský)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vi0mrh// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Zpětnovazební učení pro řízení optimalizovaných vestavěných systémů
 (Jakub Novák)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136160 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Robustní algoritmy řízení dynamických systémů
 (Tomáš Duda)

2015, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110942 | Strojní inženýrství / Automatizace technologických procesů | Práce na příbuzné téma

Návrh algoritmu koordinace regulace napětí různými akčními členy v jednom uzlu ES
 (Jan Ďurica)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//zi2h0h// | Elektroenergetika / | Práce na příbuzné téma

Pokročilé řízení pohonů s využitím dodatečné zpětnovazební informace
 (Václav HELMA)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lk6l8d// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Návrh řídicích algoritmů MEMS gyroskopu
 (Petr BATĚK)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cc7yo9// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Návrh řídicího algoritmu pro Stewartovu platformu
 (Jaroslav RŮŽIČKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qp9lbw// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Práce na příbuzné téma

Návrh, modelování a řízení mobilního robotu balancujícího na míči
 (Antonín DACH)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jq7i1x// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Study of a class of bijective S-boxes constructed with Linear Feedback Shift Registers
 (Bhupendra Singh)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0508/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)