Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zpracovani biologicky rozlozitelnych odpadu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Návrh využití a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácnosti ve vybrané lokalitě
 (Adam Továrek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141349 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti ASOMPO, a.s.
 (Hana Veselková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108393 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici v obci Pšov
 (Hana ŠAFRÁNKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dtvayd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Aplikace zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu v kombinaci s průmyslovými hnojivy do půdy
 (Lukáš Plošek)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fswyoe// | Technologie odpadů / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení současného svozu biologicky rozložitelného odpadu od občanů města Mostu: stanovení nedostatků a návrh dalšího postupu
 (Květa Krchová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144942 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu
 (Olga Křížová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kd887r// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení ekonomické efektivnosti provozu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu
 (Štěpánka ŠIMSOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p97qyi// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu vermikompostováním
 (Alena Skleničková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86237 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)