Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zranitelnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Pojem „zranitelnost“ v soudobé politické filosofii
 (Maroš Matiaško)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7n7t/ | Filozofie / | Práce na příbuzné téma

Reakce na zranitelnost
 (Zuzana Kočí)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/guzgm/ | Matematické a statistické metody v ekonomii / | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost státu Arménie: analýza vojensko-politických a sociálních indikátorů
 (Kateřina Faitová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6qc4/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Skenovací nástroje pro síťovou zranitelnost
 (Jiří Danielka)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mz0vtw// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Krizová zranitelnost podniku v nábytkářském odvětví
 (Tomáš Klapuch)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140147 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Stáří a cizost: zranitelnost v prostředí zdravotní péče
 (Alena GLAJCHOVÁ)

2019, Disertační práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s89wg// | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost distribuční soustavy elektrické energie Libereckého kraje
 (Richard Frey)

2019, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//kuj6nl// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost zdravotnické kritické infrastruktury
 (Danuše Kratochvílová)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111494 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost silniční sítě
 (Pavla MAREŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7n3dxz// | Matematika / Matematika a její aplikace | Práce na příbuzné téma

Zranitelnost území letiště vůči havarijním únikům nebezpečných látek
 (Radek Šimečka)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79034 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)