Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zula

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Universal Zulu Nation jako nedílná součást hip hopové hudby a kultury
 (Nikola Zavřelová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2jjw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza společnosti Česká žula, s. r. o. jako výchozí etapa pro tvorbu strategie firmy
 (Ondřej Pejša)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69599 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Hra na elektrické klávesové nástroje ve školním vzdělávacím programu pro umělecké obory ZUV
 (Vít KREJČIŘÍK)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zsymhq// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy - hra na nástroj (klavír) | Práce na příbuzné téma

Porovnávaní kvantitativního stanovení minerálů v žulách a sedimentárních horninách metodami CQMA a RTG difrakce
 (Michal Režný)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119380 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh dalšího postupu těžby Tiské žuly v lomu Tis u Blatna
 (Jana Zalková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92312 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na dotěžení výhradního ložiska žuly v dobývacím prostoru Ořechov včetně návrhu rekultivace lomu - studie
 (Martin Čech)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92376 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Geomorfologie žul v čistecko-jesenickém masívu
 (Patrik BOŘEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rekbzv// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma