Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

profylaxe

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Podání dexametasonu v indikaci profylaxe PONV u dětí ve věku 3-15 let podstupující elektivní ORL výkony adenotomie a tonsillektomie v celkové anestezii. Rizika a vedlejší účinky této léčby.
 (Michal Frelich)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwfgm/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Přístup penologie k cizincům v České republice z hlediska profylaxe.
 (Lucie Schmiedtová)

2014, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7qzxpd// | Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika | Práce na příbuzné téma

Možnosti před cestovního poradenství a specifické profylaxe importovaných infekčních onemocnění v Jihočeském kraji
 (Zuzana TÁCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n1hvj6// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe
 (Karolína RŮŽIČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3mlwrd// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe
 (Štěpánka BLÁHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i5hr7b// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Morová profylaxe v první polovně 17. století na příkladu česky psaných tištěných příruček
 (Lucie RYCHTECKÁ)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i0su2g// | Historické vědy / Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Profylaktická antidota proti nervově paralytickým látkám v České republice
 (Dita OTRADOVCOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//owjtyx// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Infekce jako rizikový faktor pro průběh těhotenství
 (Martina HRUBEŠOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xca1kn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ústní hygiena u těhotných a kojících žen
 (Renata Nováková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0fff/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Práce na příbuzné téma

Činnost integrovaného záchranného sysému při ochraně obyvatelstva před možným zavlečením vysoce nebezpečné nákazy do ČR leteckým transferem
 (Peter TOUSECKÝ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fy7yqm// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)