Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

infekce močových cest

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)
Optimalizace metody PCR pro vyšetření polymorfismu v genu PAI-1
 (Daniela SPĚVÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zson76// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Analýza polymorfismu genu NQO1 pomocí metody PCR
 (Stanislava ŠKOPKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ha1iuj// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Vývoj metody PCR pro detekci genu cgcA pro určení jednotlivých druhů bakterií rodu Cronobacter
 (Hedvika Sasová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//wow7v0// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metody PCR-RFLP pro analýzu polymorfizmu Val/Met v genu COMT.
 (Lenka VOKÁLKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//51xe33// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití metody RFLP PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci
 (Markéta MATĚJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1y7ynq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním
 (Petra Veselá)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyp2w/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů
 (Eva Němcová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3qu3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Studium exprese mikroRNA v tělních tekutinách pomocí metody digitální PCR
 (Klaudia Mráziková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q986d/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

DNA diagnostika pohlavně přenosných infekcí metodou RealTime PCR
 (Ondřej Masarovič)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yju06/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Real-time PCR se zaměřením na studium genové exprese
 (Petra Lysáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahddw/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)